• Someren-Eind
  • Someren-Eind
  • Someren-Eind
  • Someren-Eind
  • Someren-Eind
  • Someren-Eind
  • Someren-Eind
  • Someren-Eind
  • Someren-Eind

kalender

Op de site www.someren-eind.nl is een activiteitenkalender geplaatst.

Hierop kunnen Eindse activiteiten geplaatst worden.

Als uw vereniging hiervan gebruik wil maken kunt u een inlogcode aanvragen bij

dorpsraad@someren-eind.nl

 

Het ontstaan

Het ontstaan

Een jaar of 6 geleden heeft de toenmalige gemeenteraad naar het college van B en W de wens uitgesproken om na te gaan of er in Someren-Eind draagvlak zou bestaan om een dorpsraad op te richten.

Dorps- en wijkraden waren overal in opkomst, hoewel ze al veel langer bestaan, als communicatiemiddel tussen de bevolking en de gemeente.
Er bleek slechts een geringe belangstelling vanuit Someren-Eind te zijn.
Een belangrijke reden werd gevormd door het feit dat er reeds een goed functionerende Schaduwraad bestond en het verschil met een eventuele dorpsraad als niet politiek gebonden, onvoldoende duidelijk was geworden.

In 2008 zijn in Someren-Eind een aantal bijeenkomsten geweest in het kader van het idop, dat is een integraal dorpsontwikkelingsplan.
De bevolking werd hierbij uitgenodigd na te denken over de toekomst van Someren-Eind en de wensen die men had uit te spreken.

Als er ooit een gelegenheid bestond om mee te denken in de ontwikkeling van het eigen dorp dan was het nu wel. Dat dergelijke gedachten en de eventuele realisatie daarvan los zouden moeten staan van de politiek was voor de deelnemers aan de idop bijeenkomsten ook duidelijk en dat er vanuit het dorp eenduidig met de gemeente moet kunnen worden gecommuniceerd, zeker als het over zulke onderwerpen gaat snapt ook iedereen.

Hoe dan ook: Het begrip dorpsraad kwam weer naar boven en kon zich nu in meer belangstelling verheugen.

Er is nogal wat uitzoekwerk nodig geweest om de uitgesproken wensen van de Eindse bewoners in herkenbare brokken onder te brengen en een zekere prioriteit toe te kennen.
Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een document dat de provincie is voorgelegd om daarmee subsidie mogelijkheden aan te boren. Oplegger wordt zo'n document genoemd.
Tijdens de werkzaamheden aan de oplegger realiseerden de deelnemers zich dat er reeds als dorpsraad werd gewerkt op dat punt.

In een aantal oriënterende vergaderingen om tot een dorpsraad te komen hebben zich nog enige enthousiaste mensen bereid verklaard om deel te nemen aan een dergelijk overlegorgaan.

De officiële start van de dorpsraad is 1 juni j.l. geweest.

Februari 2018
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Het weer