Toekomst Buurtsuper Someren-Eind

Dorpsraad Someren-Eind maakt zich sterk voor behoud van de Buurtsuper

Onlangs is bekend geworden dat de tot nu toe enige overname kandidaat van de buurtsuper Theo Bosch zich heeft teruggetrokken. De dorpsraad neemt het voortouw in samenwerking met Theo Bosch om een informatieavond te organiseren voor de inwoners van Someren-Eind en andere belangstellenden. Het doel van deze avond is om samen mogelijkheden te onderzoeken om tot voortzetting van de Buurtsuper te komen.

Inmiddels is bekend dat Theo vanwege de pensioengerechtigde leeftijd per 1 september van dit jaar gaat stoppen.

Het bevorderen van de leefbaarheid, het welzijn van de bewoners en het behartigen van de belangen van de Eindse gemeenschap zijn voor de dorpsraad de belangrijkste doelstellingen. Ons sterk maken voor behoud van de Buurtsuper in ons dorp sluit naadloos aan bij onze doelstelling.

Een winkel is voor kleine kernen als Someren-Eind onmisbaar. Niet alleen voor de boodschappen, maar ook als plek waar je elkaar als dorpsgenoten tegenkomt. Zeker voor oudere en minder mobiele inwoners wordt een dorp dat zijn laatste winkel verliest een stuk minder leefbaar.

De informatieavond vindt plaats op dinsdag 21 juni om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Einder.

Graag hebben wij een indicatie over het aantal belangstellenden en vragen u aan te melden bij de dorpsraad via e-mail: dorpsraad@someren-eind.nl of via de volgende telefoonnummers:

Marion Swinkels 06-28441906
Hans Looijmans 06-13902531
Theo Bosch 0493-491361

Of gewoon even binnen lopen in de Buurtsuper van Theo Bosch.

Dorpsraad Someren-Eind

Menu