Dorpsblad Samen 't Eind

Samen ‘t Eind is het gratis dorpsblad voor Someren-Eind.

Het blad heeft een oplage van 1450 stuks en wordt 11x per jaar gemaakt en verspreid door ongeveer 40 vrijwilligers. Wij bedanken al onze adverteerders en vrijwilligers waardoor het blad gratis gemaakt en verspreid kan worden bij alle inwoners van Someren-Eind en heel het buitengebied.

We proberen meer aandacht te geven aan onze sponsoren die maandelijks een advertentie plaatsen in ons dorpsblad en daarmee het mogelijk maken dat het blad gratis verspreidt kan worden onder de inwoners. Een overzicht van al onze sponsoren vindt u hier.

De redactie bestaat uit:

Penningmeester / contactpersoon adverteerders: Jan Adriaans
Tekstverwerking en layout: Anja van Meijl
Drukwerk: Cor Koks
Distributie: Andrea Raaijmakers

Ook uw kopie is gratis welkom! Vonderstaat 15, bij voorkeur per e-mail: samenteind@gmail.com eventueel voorzien van verenigingslogo, maar ook handgeschreven teksten zijn uiteraard gewoon welkom.

Rekeningnummer: NL 06 RABO 01480.28.349

Menu