Starkriet

Van harte welkom in het eerste natuurlijke overstromingsgebied van Nederland! Tijdens deze wandeling beleeft u nut en noodzaak van het gebied Starkriet.

U wandelt hier over de kade en langs de meanderende Aa waarin, bij veel neerslag, de mogelijkheid is het overtollige water te parkeren. U ontdekt het waterbeheer in dit deel van het stroomgebied van de Aa, de levensader van dit gebied.

Someren-Eind en Waterschap Aa en Maas vinden het belangrijk dat zijn inwoners en bezoekers hier genieten van water, landschap, cultuurhistorie en natuur. Met het inrichten en beheren en onder houden van sloten, beken en rivieren leveren wij een bijdrage aan een veilige en gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Wij stellen onze eigendommen zoveel mogelijk open en geven ruimte aan recreatie en recreatief medegebruik, zodat boeren, burgers en buitenlui optimaal het water kunnen beleven en benutten in hun vrije tijd.

Kaart

Menu