Pastorie Someren-Eind

Rooms-Katholieke Pastorie olv Tenhemelopneming

De pastorie aan de Nieuwendijk werd oorspronkelijk gebouwd in 1878. In 1931 werd het gebouw op verzoek van pastoor Arts vervangen door het huidige.

De pastorie is gebouwd in de vorm van een villa met een siertuin rondom die aan de straatzijde deels wordt afgesloten door een bakstenen muur en deels met een ligusterhaag. De siertuin achter is zeer groot met in het midden een grote rode beuk. Het bakstenen pand heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen daarbovenop, haaks op elkaar staande zadeldaken die gedekt zijn met geglazuurde oud-Hollandse pannen. Het pand is architectuurhistorisch van waarde vanwege het bouwtype en vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en detaillering.

Kaart

Menu