Cursus omgaan met iemand met de ziekte dementie

Najaar 2022
Cursus ‘omgaan met iemand met de ziekte dementie’

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk.
Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en – stoornissen. Daarom organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg de cursus ‘omgaan met de ziekte dementie’. De cursus leert inzien waarom mensen met deze ziekte zich anders gaan gedragen. Waarom doen ze dat? Hoe werken de hersenen in het hoofd van iemand met dementie.
Deze onderwerpen komen aan bod
De eerste drie bijeenkomsten gaat u aan de slag met het begrip dementie, de verschijnselen, het verloop van de ziekte en uitleg over diverse benaderingswijzen. De cursus biedt kennis en enkele vaardigheden die het omgaan met de ziekte vergemakkelijken en helpen begrip te krijgen. Dit alles ondersteund door beeldmateriaal.
De 4e bijeenkomst is praktisch en biedt de mogelijkheid om langer stil te staan bij en van gedachten te wisselen met de medemantelzorgers over tips en activiteiten. We kunnen leren van elkaar.
De cursus biedt niet op alle vragen een pasklare oplossing, omdat dementie zich bij elke persoon anders manifesteert.

Datum:                woensdag 14-21-28 september en 5 oktober
Tijd:                     19.30-21.30 uur
Locatie:               SCC De Ruchte, Laan ten Roode 71, Someren
Kosten:                € 15,-

Aanmelden
Aanmelden voor deze cursus is verplicht. Dit kan tot 1 september 2022
LET OP: Deze cursus is alleen voor mantelzorgers uit Someren. Per familie kunnen maximaal 2 personen deelnemen.

Jenny van Keulen
Laan ten Roode 71A (de Ruchte)
Someren
J.vanKeulen@oniswelzijn.nl
(0493) 441253
06-18819354

Menu