Nieuwe adverteerders Samen ’t Eind gezocht!

Nieuwe adverteerders Samen ’t Eind kunnen zich melden
Ieder jaar vallen er adverteerders af en we zijn dan jaarlijks op zoek naar nieuwe
adverteerders. U levert eenmalig een advertentie aan vóór 20 november en deze wordt dan
het hele jaar afgedrukt, we drukken de advertenties voor het gehele jaar. Omdat we met
vrijwilligers werken kunnen we de kosten beperkt houden. De kosten voor een advertentie
bedragen voor 1/8 pagina €65,- en voor ¼ pagina €130,-

Hebt u belangstelling voor het plaatsen van een advertentie dan kunt u een mail sturen
samenteind@gmail.com of contact opnemen met onze contact persoon voor adverteerders Jan
Adriaans tel. 06-46857334.

Bekijk hier de huidige adverteerders van Samen ’t Eind.

Menu